اخبار ومقالات

مقایسه دو نوع ریبون

 

تفاوت رول های باز شده ریبون

ریبون سمت راست ساخت کشور چین و بدون نام وارائه شده توسط شرکت X
ریبون سمت چپ برند ITWآمریکا و ارائه شده توسط شرکت دیبانگاران آوید